dr inż.

Bartosz Krawczyk

Zaangażowany w projektach:

id ds

O pracowniku

Notka biograficzna:

Bartosz Krawczyk otrzymał stopień magistra inżyniera oraz doktora nauk technicznych w 2012 i 2015 roku na Politechnice Wrocławskiej. Jego badania skupiają się na tematyce uczenia maszyn, analizie strumieni danych, komitetach klasyfikatorów, danych niezbalansowanych, klasyfikacji jednoklasowej, oraz multidyscyplinarnych aplikacjach tych metod. Jest autorem ponad 40 artykułów opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz ponad 90 artykułów zaprezentowanych na międzynarodowych konferencjach. Dr Krawczyk za swoje osiągnięcia otrzymał liczne nagrody, w tym IEEE Richard Merwin Scholarship, IEEE Outstanding Leadership Award, oraz nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji za najlepsza pracę doktorską. Był gościnnym edytorem czterech numerów specjalnych oraz organizatorem dwunastu sesji specjalnych i warsztatów. Jest członkiem komisji programowych ponad 50 międzynarodowych konferencji oraz recenzentem dla 30 czasopism.

Zainteresowania naukowe:
  • Uczenie maszyn: komitety klasyfikatorów, dane niezbalansowane, klasyfikacja jednoklasowa, maszyny wektorów wsparcia

  • Strumienie danych: wykrywanie zmian, uczenie aktywne, przyrostowa klasyfikacja i regresja

  • Analiza danych masowych: odkrywanie wiedzy z big data, wydajne i skalowalne algorytmy uczenia maszyn

  • Informatyka medyczna: inteligentne systemy wspomagania decyzji, analiza danych z czujników i urządzeń personalnych

Inne strony:

Google Scholar
ResearchGate