mgr inż.

Bogdan Gulowaty

Konsultacje:

środa 16-17

Zainteresowania badawcze:

explainable ai