TIP
Projektowanie Systemów Teleinformatycznych
Absolwent specjalności Projektowanie sieci teleinformatycznych (TIP) jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie optymalizacji, projektowania i konstruowania systemów teleinformatycznych z uwzględnieniem aspektów transmisyjnych, skutecznego wykorzystania zasobów, zagwarantowania jakości świadczonych usług i ich bezpieczeństwa. Posiada szeroki zasób wiedzy i umiejętności związanych ze stosowaniem technik sieciowych, tworzeniem i obsługą baz danych, wykorzystaniem coraz powszechniej stosowanych rozwiązań bezprzewodowych oraz metod skutecznego zarządzania procesem projektowania.

Sylwetka absolwenta

Studia inżynierskie

Absolwent specjalności Projektowanie sieci teleinformatycznych (TIP) jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie optymalizacji, projektowania i konstruowania systemów teleinformatycznych z uwzględnieniem aspektów transmisyjnych, skutecznego wykorzystania zasobów, zagwarantowania jakości świadczonych usług i ich bezpieczeństwa. Posiada szeroki zasób wiedzy i umiejętności związanych z:

 • stosowaniem technik sieciowych,
 • tworzeniem i obsługą baz danych,
 • wykorzystaniem coraz powszechniej stosowanych rozwiązań bezprzewodowych
 • metodami skutecznego zarządzania procesem projektowania.

Zasób wiedzy absolwenta tego kierunku, obejmujący wiedzę informatyczną oraz telekomunikacyjną, umożliwia mu znalezienie i podjęcie pracy w przedsiębiorstwach tworzących sprzęt i oprogramowanie dla systemów teleinformatycznych oraz przedsiębiorstwach i instytucjach wykorzystujących systemy teleinformatyczne. Typowe dla absolwentów tej specjalności stanowiska pracy to:

 • projektant sieci teleinformatycznych,
 • administrator sieci teleinformatycznych,
 • programista systemów informatycznych dla teleinformatyki,
 • projektant systemów bazodanowych i
 • kierownik projektów teleinformatycznych.

Studia magisterskie

Absolwent specjalności Projektowanie sieci teleinformatycznych (TIP) jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych problemów w zakresie projektowania, konstruowania, zarządzania i optymalizacji systemów teleinformatycznych. Posiada szeroki zasób wiedzy i umiejętności związanych z:

 • stosowaniem technik sieciowych i internetowych,
 • gwarantowania jakości usług sieciowych
 • szeroko pojętego bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Zasób wiedzy absolwenta specjalności, obejmujący zarówno wiedzę informatyczną jak i telekomunikacyjną, umożliwia mu znalezienie i podjęcie pracy w przedsiębiorstwach produkujących sieciowy sprzęt i oprogramowanie, przedsiębiorstwach i instytucjach wykorzystujących systemy teleinformatyczne oraz jednostkach prowadzących działalność naukowo-badawczą dla teleinformatyki. Typowe dla absolwentów tej specjalności stanowiska pracy to:

 • projektant systemów i sieci teleinformatycznych,
 • administrator systemów i sieci teleinformatycznych,
 • programista systemów i sieci teleinformatycznych,
 • analityk i konsultant systemów teleinformatycznych,
 • pracownik naukowo-badawczy w dziedzinie teleinformatyki.

Kursy specjalnościowe

Studia inżynierskie

Studia na specjalności obejmują uczestnictwo w kursach przemysłowych, oferowanych w ramach programu studiów, opracowanych przy współpracy z potentatami na rynku produktów teleinformatycznych:
Cisco Systems (Akademia Cisco: kursy CCNA Routing&Switching semestry 1-3)
Microsoft (kursy z zakresu systemów Windows Server oraz systemów baz danych)
Studenci mają również możliwość udziału w projektach studenckich oraz odbywania praktyk (często kończących się podjęciem stałej pracy) u czołowych producentów i usługodawców branży informatycznej, między innymi:

 1. Capgemini Software Solutions Center
 2. IBM
 3. Microsens
 4. Nokia Siemens Networks
 5. Volvo IT

Wybór specjalności Projektowanie sieci teleinformatycznych stwarza doskonałą okazję do udziału w licznych programach międzynarodowej wymiany studenckiej, konferencjach naukowych (w tym konferencjach studenckich) oraz działalności w studenckich kołach naukowych działających pod opieką pracowników Katedry.

Studia magisterskie

Studia na specjalności obejmują uczestnictwo w unikalnych kursach przemysłowych, oferowanych w ramach programu studiów, opracowanych przy współpracy z potentatami na rynku produktów teleinformatycznych:

 1. Dell EMC (kursy Information Storage and Management i Cloud Infrastructure and Services prowadzone w ramach Dell EMC Academic Alliance)
 2. IBM (kurs z  zakresu technologii IBM Power Systems)
 3. Studenci mają również możliwość udziału w projektach, odbywania praktyk oraz prowadzenia badań w ramach prac dyplomowych (często kończących się podjęciem stałej pracy) u czołowych producentów i usługodawców branży informatycznej, między innymi:
 4. Capgemini Software Solutions Center
 5. IBM
 6. Microsens
 7. Nokia Siemens Networks
 8. Volvo IT

Wybór specjalności Projektowanie sieci teleinformatycznych stwarza doskonałą okazję do udziału w licznych programach międzynarodowej wymiany studenckiej, konferencjach naukowych (w tym konferencjach studenckich) oraz działalności w studenckich kołach naukowych działających pod opieką pracowników Katedry.

Struktura programu nauczania

Studia inżynierskie

Studia magisterskie