Absolwent specjalności Systemy i sieci komputerowe (ISK) jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych. Posiada umiejętność przygotowania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, umiejętność praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłość w programowaniu.

Sylwetka absolwenta

Studia inżynierskie

Absolwent studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) specjalności Systemy i Sieci Komputerowe (ISK) jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych. Posiada umiejętność przygotowania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, umiejętność praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłość w programowaniu. W szczególności ma wiedzę i umiejętności z zakresu:

► Budowy, eksploatacji i projektowania lokalnych i rozległych sieci komputerowych.
► Projektowania systemów internetowych i mobilnych.
► Technik projektowania systemów komputerowych.
► Projektowania i eksploatacji baz danych, internetowych baz danych.
► Projektowania i eksploatacji dedykowanych systemów informatycznych.

Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentowi uczestnictwo w realizacji zadań projektowych wymagających pracy zespołowej. Studenci nabywają praktycznych umiejętności podczas praktyki zawodowej i często poprzez współpracę z przyszłym pracodawcą (krajowym lub zagranicznym) już w trakcie studiów. Dobre przygotowanie teoretyczne, zdobyte doświadczenie i umiejętności praktyczne jak również znajomość języków obcych, pozwalają absolwentom łatwo dostosować się do potrzeb rynku pracy oraz na znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy. Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

► Projektant oprogramowania.
► Lider projektów informatycznych.
► Administrator systemów.
► Projektant i administrator sieci komputerowych.
► Specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Studia magisterskie

Absolwent studiów drugiego stopnia (magisterskich) specjalności Systemy i Sieci Komputerowe (ISK) jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania zaawansowanych problemów informatycznych. Potrafi szybko adaptować się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. W szczególności ma wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu:

► Modelowania i analizy systemów informatycznych.
► Zastosowań informatyki w gospodarce i medycynie.
► Projektowania systemów e-business.
► Projektowania systemów wspomagania decyzji.
► Projektowania internetowych systemów bazodanowych.
► Projektowania gier komputerowych dla platform stacjonarnych i mobilnych.
► Administrowania systemami sieciowymi.
► Zarządzania informacją i pamięciami masowymi.
► Wykorzystania platform programowo sprzętowych do zastosowań biznesowych.

Absolwent potrafi zastosować techniki symulacyjne i optymalizacyjne na potrzeby systemów i sieci komputerowych. Uzyskane kompetencje takie jak kreatywność, systematyczność, umiejętność pracy w grupie ułatwiają absolwentowi uczestnictwo w realizacji złożonych przedsięwzięć, wymagających pracy zespołowej. Uzyskana wiedza teoretyczna, umiejętności nabyte dzięki dobrze wyposażonym laboratoriom i dostępowi do nowoczesnego sprzętu komputerowego i sieciowego oraz narzędzi projektowych pozwalają absolwentom łatwo dostosować się do potrzeb rynku pracy i znaleźć ciekawą, dobrze płatną pracę, jako:

► Kierownik projektów informatycznych.
► Projektant i administrator złożonych systemów i sieci komputerowych.
► Analityk i projektant systemów informatycznych.
► Projektant i administrator systemów klasy Business Intelligence.
► Pracownik naukowo-badawczy w ośrodkach naukowych i badawczo-rozwojowych.

Studenci często rozpoczynają współpracę z potencjalnymi pracodawcami już w trakcie studiów, dzięki czemu zdobywają dodatkowe doświadczenia praktyczne.

Kursy specjalnościowe

...

Struktura programu nauczania

...