Stopień doktora habilitowanego dla Pawła Ksieniewicza
19/04/2023
#ksieniewicz #zrw

19 kwietnia Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja przyznała stopień doktora habilitowanego jednemu z naszych pracowników, Pawłowi Ksieniewiczowi.

Stopień ten równoważny jest przyznaniu uprawnień samodzielnego pracownika naukowo-dydaktycznego, a także do promowania oraz recenzowania rozpraw doktorskich i jest efektem publikacji cyklu artykułów. Cykl dr. hab. inż. Pawła Ksieniewicza nosił tytuł "Projektowanie algorytmów rozpoznawania wzorców dla zadania klasyfikacji trudnych danych", a w jego skład wchodziło jedenaście artykułów. Ich szczegółowy wykaz oraz inne informacje znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej PWr.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!