Projekt realizowany w ramach Programu krajowego NCBR - LIDER edycja X
13/09/2020
#zzmad #kirjanow

Projekt pod tytułem:

Innowacyjne urządzenie diagnostyczne do pomiaru grubości taśm przenośnikowych w ruchu wykorzystywanych w transporcie poziomym.
realizowany jest w ramach Programu krajowego LIDER edycja X

Beneficjent:

Politechnika Wrocławska (Katedra Systemów i Sieci Komputerowych))

Wartość projektu: 1 259 468,75 zł
Wartość dofinansowania: 1 259 468,75 zł
Okres realizacji: 2020 – 2022

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego urządzenia do pomiaru grubości oraz oceny zmian profilu poprzecznego i wzdłużnego taśm przenośnikowych stosowanych w górnictwie oraz przemyśle stosującym taśmy przenośnikowe do transportu. Projekt obejmuje powstanie wersji laboratoryjnej urządzenia a na jej podstawie końcowej wersji przemysłowej do testowania w kopalni odkrywkowej. Na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych i pomyślnie zakończonego pierwszego etapu zostanie wykonana wersja przemysłowa uwzględniająca potrzeby użytkownika.

Pomiar będzie realizowany w sposób ciągły wzdłuż osi taśmy. Grubość taśmy będzie mierzona na płaskim odcinku w trakcie pracy przenośnika. Rozwiązanie będzie mogło być stosowane na każdym typie taśm stosowanych w górnictwie oraz przemyśle.

Kierownik projektu: dr inż. Agata Kirjanów-Błażej, e-mail: agata.kirjanow-blazej@pwr.edu.pl

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER X

Opracował: mgr inż. Karol Puchała