Profesor Paweł Ksieniewicz w składzie Rady Dyscypliny ITT
17/06/2023
#zrw #ksieniewicz

Dr hab. inż. Paweł Ksieniewicz, prof. PWr został włączony w skład Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Teleinformatyka. Pełny skład RD dostępny jest na stronie. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!