Nowym dziekanem Szkoły Doktorskiej PWr został Prof. Krzysztof Walkowiak
21/08/2020
#zsk #walkowiak

Decyzją rektora elekta prof. Arkadiusza Wójsa
od 1 września 2020 roku funkcję dziekana Szkoły Doktorskiej PWr będzie sprawował prof. Krzysztof Walkowiak.

Gratulujemy!

Więcej o szkole na stronie szd.pwr.edu.pl.

Opracował: mgr inż. Karol Puchała