Dr inż. Paweł Ksieniewicz w Academii Iuvenum
14/06/2022
#ksieniewicz #idstream

Do Academii Iuvenum przyjęto kolejne dwadzieścia cztery osoby, w tym naszego pracownika, dr. inż. Pawła Ksieniewicza. Zespół ten, złożony łącznie z czterdziestu ośmiu naukowców, ma za zadanie podejmować różnych inicjatyw na rzecz uczelni, jednak jego główną rolą jest tworzenie platformy służącej wymianie myśli naukowej i umożliwianie młodym naukowcom wyrażania opinii. Więcej informacji znaleźć można w notatce na stronie uczelni.

Doktorowi Ksieniewiczowi serdecznie gratulujemy!