dr inż.

Iwona Poźniak-Koszałka


Prowadzi w tym semestrze
Systemy wsp. dec. i symul. kom
Seminarium dyplomowe
Pracownia problemowa

Ta strona nie została jeszcze uzupełniona.


Ta strona nie została jeszcze uzupełniona.


today
Rozkład zajęć

Poniedziałek

pracownia problemowa
C-4: 40 13.15- 15.00
pracownia problemowa
C-4: 40 13.15- 15.00
systemy wsp. dec. i symul. kom
C-4: 40 11.15- 13.00
systemy wsp. dec. i symul. kom
C-4: 40 11.15- 13.00
systemy wsp. dec. i symul. kom
C-4: 40 11.15- 13.00
systemy wsp. dec. i symul. kom
C-4: 40 11.15- 13.00

Wtorek

Środa

seminarium dyplomowe
C-4: 40 15.15- 17.50
pracownia problemowa
C-3: 107 13.15- 15.00
pracownia problemowa
C-3: 107 13.15- 15.00
seminarium dyplomowe
C-4: 40 15.15- 17.50

Czwartek

pracownia problemowa
C-3: 107 11.15- 13.00
pracownia problemowa
C-4: 40 11.15- 13.00

Piątek


local_library
Zainteresowania badawcze
menu