group_work

Zespół Teleinformatyki


Team leader szef zespołu Jerzykisilewicz Jerzy Kisilewicz

Ta strona nie została jeszcze uzupełniona.


people
Członkowie zespołu