group_work

Zespół Integracji Systemów Komputerowych


Team leader szef zespołu Andrzejkasprzak Andrzej Kasprzak

projektowanie rozległych i lokalnych sieci komputerowych, konstruowania algorytmów jednoczesnego wyznaczania struktury sieci, reguł kierowania ruchem i rozmieszczenia zasobów w rozległych sieciach komputerowych, opracowanie algorytmów opartych na inteligencji obliczeniowej na potrzeby wybranych zagadnień optymalizacyjnych systemów komputerowych, projektowanie i implementacja algorytmów alokacji zadań w sieciach o strukturze meszowej, planowanie lokalizacji stacji bazowych na potrzeby sieci teleinformatycznych, metody zarządzania projektem informatycznym, projektowanie i implementacja komputerowych systemów eksperymentowania, badania symulacyjne na potrzeby testowania układów sterowania, sterowanie systemami dynamicznymi z zastosowaniem modelowania biliniowego, monitorowanie, diagnostyka i identyfikacja systemów przemysłowych czasu rzeczywistego, projektowanie komputerowych

people
Członkowie zespołu