settings_ethernet

Projektowanie Systemów Teleinformatycznych

Team leader opiekun specjalności

Absolwent specjalności Projektowanie sieci teleinformatycznych (TIP) jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie optymalizacji, projektowania i konstruowania systemów teleinformatycznych z uwzględnieniem aspektów transmisyjnych, skutecznego wykorzystania zasobów, zagwarantowania jakości świadczonych usług i ich bezpieczeństwa. Posiada szeroki zasób wiedzy i umiejętności związanych ze stosowaniem technik sieciowych, tworzeniem i obsługą baz danych, wykorzystaniem coraz powszechniej stosowanych rozwiązań bezprzewodowych oraz metod skutecznego zarządzania procesem projektowania.

Struktura programu nauczania