dns

Systemy i Sieci Komputerowe

Team leader opiekun specjalności

Absolwent specjalności Systemy i sieci komputerowe (ISK) jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych. Posiada umiejętność przygotowania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, umiejętność praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłość w programowaniu.

Sylwetka absolwenta
Studia inżynierskie

Absolwent specjalności Systemy i sieci komputerowe (ISK) jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych . Posiada umiejętność przygotowania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, umiejętność praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłość w programowaniu. W szczególności ma wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • budowy, eksploatacji i projektowania lokalnych i rozległych sieci komputerowych
 • projektowania systemów internetowych i mobilnych
 • technik projektowania systemów komputerowych
 • projektowania i eksploatacji baz danych, internetowych baz danych
 • projektowania i eksploatacji dedykowanych systemów informatycznych

Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentowi uczestnictwo w realizacji zadań projektowych wymagających pracy zespołowej. Studenci nabywają praktycznych umiejętności podczas praktyki zawodowej i często poprzez współpracę z przyszłym pracodawcą (krajowym lub zagranicznym) już w trakcie studiów. Dobre przygotowanie teoretyczne, zdobyte doświadczenie i umiejętności praktyczne jak również znajomość języków obcych, pozwalają absolwentom łatwo dostosować się do potrzeb rynku pracy oraz na znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy. Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

 • projektant oprogramowania
 • lider projektów informatycznych
 • administrator systemów
 • projektant i administrator sieci komputerowych
 • specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych
Studia magisterskie

Absolwent specjalności Systemy i sieci komputerowe (ISK) jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania zaawansowanych problemów informatycznych. Potrafi szybko adaptować się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. W szczególności ma wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu:

 • modelowania i analizy systemów informatycznych
 • zastosowań informatyki w gospodarce i medycynie
 • projektowania systemów e-business
 • projektowania systemów wspomagania decyzji
 • projektowania internetowych systemów bazodanowych
 • projektowania gier komputerowych dla platform stacjonarnych i mobilnych
 • administrowania systemami sieciowymi
 • zarządzania informacją i pamięciami masowymi
 • wykorzystania platform programowo sprzętowych do zastosowań biznesowych.

Absolwent potrafi zastosować techniki symulacyjne i optymalizacyjne dotyczące systemów i sieci komputerowych. Uzyskane kompetencje takie jak kreatywność, systematyczność, umiejętność pracy w grupie ułatwiają absolwentowi uczestnictwo w realizacji złożonych przedsięwzięć, wymagających pracy zespołowej. Uzyskana wiedza teoretyczna, umiejętności nabyte dzięki dobrze wyposażonym laboratoriom i dostępowi do nowoczesnego sprzętu komputerowego i sieciowego oraz narzędzi projektowych pozwalają absolwentom łatwo dostosować się do potrzeb rynku pracy i znaleźć ciekawą, dobrze płatną pracę, jako:

 • kierownik projektów informatycznych
 • projektant i administrator złożonych systemów i sieci komputerowych
 • analityk i projektant systemów informatycznych
 • projektant i administrator systemów klasy Business Intelligence
 • pracownik naukowo-badawczy w ośrodkach naukowych i badawczo-rozwojowych

Studenci często rozpoczynają współpracę z potencjalnymi pracodawcami już w trakcie studiów, dzięki czemu zdobywają dodatkowe doświadczenia praktyczne.

Kursy specjalnościowe
Studia inżynierskie

Studia na specjalności obejmują uczestnictwo w kursach przemysłowych, oferowanych w ramach programu studiów, opracowanych przy współpracy z potentatami na rynku IT:

 • Cisco Systems (Akademia Cisco: kursy CCNA Exploration semestry 1-2)
 • Microsoft (kursy z zakresu systemów Windows Server oraz systemów baz danych)

Studenci mają również możliwość udziału w projektach studenckich oraz odbywania praktyk (często kończących się podjęciem stałej pracy) u czołowych producentów i usługodawców branży informatycznej, między innymi:

 • Capgemini Software Solutions Center
 • IBM
 • Microsens
 • Nokia Siemens Networks
 • Volvo IT

Wybór specjalności Systemy i sieci komputerowe stwarza doskonałą okazję do udziału w licznych programach międzynarodowej wymiany studenckiej, konferencjach naukowych (w tym konferencjach studenckich) oraz działalności w studenckich kołach naukowych działających pod opieką pracowników Katedry.

Studia magisterskie

W ramach programu studiów specjalności Systemy i sieci komputerowe studenci uczestniczą w unikalnych kursach przemysłowych opracowanych przy współpracy z potentatami rynku IT:

 • EMC (kurs Information Storage and Management prowadzony w ramach EMC Academic Alliance)
 • CISCO (kurs LAN Switching and Wireless – 3 semestr CCNA)
 • IBM (kurs z zakresu technologii IBM Power Systems)

W skład oferty programowej specjalności wchodzą nowatorskie kursy z zakresu projektowania gier na platformy komputerowe i urządzenia mobilne oraz grywalizacji, czyli zastosowań mechanizmów gier na polach biznesu, edukacji i rozwoju.

Studenci mają również możliwość udziału w projektach, odbywania praktyk oraz prowadzenia badań w ramach prac dyplomowych (często kończących się podjęciem stałej pracy) u czołowych producentów i usługodawców branży informatycznej, między innymi:

 • Capgemini Software Solutions Center
 • IBM
 • Microsens
 • Nokia Siemens Networks
 • Volvo IT
Struktura programu nauczania
Studia inżynierskie
Studia magisterskie