add

Systemy Informatyki w Medycynie

Team leader opiekun specjalności

Unikalna specjalność Systemy informatyki w medycynie powstała jako odpowiedź na wyzwania współczesnej cywilizacji związane z powszechnym zjawiskiem starzenia się społeczeństw, wzrastającą liczbą osób niepełnosprawnych (spowodowaną np. wypadkami komunikacyjnymi) oraz ze wzrostem zainteresowania działaniami prozdrowotnymi i dbałością o własne zdrowie. Zjawiska te już powodują zauważalne zwiększenie zapotrzebowania na zaawansowane usługi medyczne, których istotnym czynnikiem jest zaangażowanie narzędzi i metod (tele)informatycznych, i – jak wynika z długoterminowych prognoz oraz z analiz rynku usług medycznych w krajach wysokorozwiniętych – trend ten będzie się coraz bardziej nasilał.

Struktura programu nauczania