assessment

Badania


local_library
Zainteresowania badawcze

group_work

Zespół Zaawansowanych Metod Analizy Danych

Team leader dr hab. inż. Robert Burduk
Odwiedź stronę zespołu

group_work

Zespół Integracji Systemów Komputerowych

Team leader prof. dr hab. inż. Andrzej Kasprzak
Odwiedź stronę zespołu

group_work

Zespół Teleinformatyki

Team leader dr hab. inż. prof. nadzw. Jerzy Kisilewicz
Odwiedź stronę zespołu

group_work

Zespół Inteligencji Obliczeniowej i Informatyki Medycznej

Team leader prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński
Odwiedź stronę zespołu

group_work

Zespół Sieci Komputerowych

Team leader prof. PWr., dr hab. inż. Krzysztof Walkowiak
Odwiedź stronę zespołu

group_work

Zespół Uczenia Maszynowego

Team leader prof. dr hab. inż. Michał Woźniak
Odwiedź stronę zespołu