dr hab. inż.

Robert BurdukProwadzi w tym semestrze
Administracja bazami danych
Projektowanie baz danych
Zastosowania inform. w medyc
Zaaw. met. anal. da. med.2
Zaaw. met. anal. dan. med. 2
Zobacz plan zajęć link

Ta strona nie została jeszcze uzupełniona.