dr inż.

Przemysław Ryba


Konsultacje
C-3: 108 room

Pon. 11.00—13.00 schedule

Wt. 11.00—13.00 schedule


Prowadzi w tym semestrze
Planowanie rozl. sieci komp
Technologie sieciowe 1
Infrastrukt. i us. chmu. obl
Rozlege sieci komputerowe
Techn.chmury obl.i cen.dan
Zobacz plan zajęć link

Pełnione funkcje

  • Koordynator programu EMC Academic Alliance na Politechnice Wrocławskiej
  • Pełnomocnik Dziekana do spraw KRK oraz planów i programów kształcenia na kierunku Teleinformatyka
  • Sekretarz Komisji Egzaminów Dyplomowych na kierunku Teleinformatyka


local_library
Zainteresowania naukowe
optymalizacja sieci komputerowych
sieci hierarchiczne
symulacja sieci komputerowych