mgr inż.

Piotr Sobolewski

Obszary badań

Zajmuję się statystycznymi metodami detekcji zmian modelu klasyfikacji (ang. concept drift) w uczeniu maszyn. Jest to stosunkowo młody obszar w ramach sztucznej inteligencji w informatyce. Aktualnie skupiam się na rozwijaniu autorskiego algorytmu Simulated Concept Recurrence, który mam nadzieję otworzy nowe perspektywy w tworzeniu algorytmów klasyfikacji i detekcji dla środowisk w których występuje zjawisko concept drift.

Dydaktyka i działalność na uczelni

Prowadzę laboratoria w ramach kursu Bazy Danych I dla 2-go roku Informatyki na wydziale Elektroniki oraz jestem opiekunem naukowym koła naukowego „Tk Games”, uczącego tworzyć gry komputerowe i na urządzenia mobilne od podstaw.