prof. dr hab. inż.

Michał Woźniak

Zastępca kierownika katedry
Zespół Uczenia Maszynowego
michal.wozniak@pwr.edu.pl email

(071) 320-3539 phone


Konsultacje
C-3: 114 room

Pon. 11.00—13.00 schedule

Sr. 11.00—13.00 schedule


Prowadzi w tym semestrze
Metody sztucznej inteligencji
Projekt zespoowy
Zarzdzanie proj. inform
Uczenie maszyn 2
Zobacz plan zajęć link

Fields of interest
  • machine learning, especially inductive learning, data and web mining, learning on distributed and streaming data
  • pattern recognition, especially combined and compound classifiers, concept drift, recognition with context
  • telemedicine and medical decision support
  • computer and networks security, especially IDS, IPS, and anti-spam filters design
  • distributed algorithms


local_library
Zainteresowania naukowe
machine learning
inductive learning
data and web mining
concept drift
telemedicine
medical decision support
computer and network security
spam filters
distributed algorithms