dr inż.

Leszek Koszałka

Prodziekan Wydziału Elektroniki PWr
leszek.koszalka@pwr.edu.pl email

(071) 320-3702 phoneProwadzi w tym semestrze
Research skills and method
Projekt zespoowy tip
Sys. wspom. decy. i sym. komp
Projekt zespoowy
Zobacz plan zajęć link

Ta strona nie została jeszcze uzupełniona.