dr inż

Arkadiusz Grzybowski


Konsultacje
C-3: 108 room

Pon. 8.00—9.00 schedule

Sr. 9.00—11.00 schedule

Czw. 8.00—9.00 schedule


Prowadzi w tym semestrze
Rozlege sieci komputerowe
Lokalne sieci komputerowe launch
Technologie sieciowe 1
Zobacz plan zajęć link

Ta strona nie została jeszcze uzupełniona.