Pracownicy

W Katedrze jest zatrudnionych 20 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych (w tym 2 z tytułem profesora, 3 doktorów habilitowanych, 11 doktorów i 4 magistrów), 1 pracownik administracyjny oraz 14 doktorantów.