Zaproszenie na Cisco Kraków Innovation Hackaton

May 28, 2015

28-29 maja 2015 po raz pierwszy w Polsce odbędzie się organizowany przez Cisco HACKATHON. Zapraszamy 2-4 osobowe zespoły studentów do rejestracji udziału! Liczba miejsc ograniczona!

Celem Cisco Krakow Innovation Hackathon jest szybkie prototypowanie i budowanie nowych projektów w trakcie hackathonu i zaprezentowanie ich w ramach podsumowania maratonu obecnym uczestnikom i przedstawicielom Cisco Innovaton Center i start-upów.

Szczegóły wydarzenia oraz link do rejestracji w załączniku.