business

Gospodarka


Opinie o innowacyjności, ekspertyzy, business intelligence, analizy przedwdrożeniowe, nadzory nad projektem, strategie informatyzacji, projekty systemów i sieci komputerowych.

Oferujemy usługi dotyczące wykonywania ekspertyz, analiz i doradztwa w zakresie szeroko rozumianej informatyki i teleinformatyki. Realizowaliśmy projekty między innymi dla następujących firm:
Telekomunikacja Polska S.A.more_vert
Telekomunikacja Polska S.A.close

 • — Projekt analizy danych na potrzeby automatycznej preselekcji łączy xDSL

Urząd Miasta Wrocławmore_vert
Urząd Miasta Wrocławclose

 • — Opinie eksperckie w zakresie oceny ofert złożonych w ramach postępowania o wyborze wykonawcy projektu Wrocławska Karta Miejska
 • — Opracowanie dokumentacji wymagań Systemu Wrocławskiej Karty Miejskiej wraz z dokumentacją o charakterze technicznym w zakresie zasad prowadzenia i nadzoru nad wdrożeniem projektu (wdrożenia)

PKO BP. S.A.more_vert
PKO BP. S.A.close

 • — Opracowanie strategii zintegrowanej sieci korporacyjnej PKO BP na lata 2008-2013.
 • — Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na usługę: Transmisja danych w sieci PKONET. Strategia wdrażania usług w zintegrowanej sieci korporacyjnej PKO BP na lata 2008-2013.

Grupa PZUmore_vert
Grupa PZUclose

 • — Opracowanie koncepcji modernizacji systemu telefonii w Spółkach Grupy PZU, stowarzyszonej z koncepcją modernizacji sieci rozległej w Grupie PZU oraz przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 • — Opracowanie koncepcji zintegrowanej sieci GPZU, scenariusze migracji do sieci o nowej strukturze i analiza wpływu zmian w sieci na zarządzanie.
 • — Analiza możliwości realizacji nowych usług oraz założenia projektowe związane z integracją sieci teleinformatycznej w Grupie PZU.
 • — Weryfikacja koncepcji oraz opracowanie rekomendacji i założeń projektowych dla wdrożenia zintegrowanej sieci rozległej w Grupie PZU.

Skanskamore_vert
Skanskaclose

 • — Opinia ekspercka w zakresie zgodności wybranych systemów okablowania z wymaganiami SIWZ

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiegomore_vert
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiegoclose

 • — Prace przygotowawcze i eksperckie przy projekcie „Regionalna Platforma Informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask
 • — Udział w zespole ekspertów opracowujących „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020

Ernst and Young.more_vert
Ernst and Young.close

 • — Opinie eksperckie o innowacyjności systemów informatycznych z branży finansowej, medialnej, produkcyjnej

Bank Ochrony Środowiska S.A.more_vert
Bank Ochrony Środowiska S.A.close

 • — Opinie eksperckie o innowacyjności systemów informatycznych

Toya Systemy Komputerowe sp. z o.o.more_vert
Toya Systemy Komputerowe sp. z o.o.close

 • — Opinia ekspercka w zakresie zgodności wybranych urządzeń peryferyjnych z wymaganiami SIWZ

EnergiaPro S.A.more_vert
EnergiaPro S.A.close

 • — Opinia ekspercka w zakresie oceny wybranych platform serwerowych.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.more_vert
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.close

 • — Opinie eksperckie o innowacyjności systemów informatycznych