school

Dydaktyka


Studia doktoranckie, staże zagraniczne, kształcenie w języku angielskim, wykłady naukowców z zagranicy, trzy specjalności na Informatyki, specjalność Teleinformatyki, współpraca z IBM, EMC, CISCO, Microsoft.

Katedra oferuje specjalności dydaktyczne na kierunkach Informatyka oraz Teleinformatyka – dzięki praktycznemu kształceniu umiejętności, absolwenci prowadzonych specjalności są poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy, gdyż posiadają szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umożliwiającą rozwiązywanie nietypowych problemów.

Po reformie wprowadzonej na uczelniach w 2007 roku, kształcenie odbywa się na trzech stopniach obejmujących w trybie stacjonarnym studia inżynierskie (siedem semestrów), studia magisterskie (trzy semestry) oraz studia doktoranckie (trzy-czteroletnie), natomiast w trybie niestacjonarnym studia inżynierskie (osiem semestrów) oraz studia magisterskie (cztery semestry)dns

ISK

Systemy i Sieci Komputerowe

Absolwent specjalności Systemy i sieci komputerowe (ISK) jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych. Posiada umiejętność przygotowania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, umiejętność praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłość w programowaniu.

Dowiedz się więcej

add

IMT

Systemy Informatyki w Medycynie

Unikalna specjalność Systemy informatyki w medycynie powstała jako odpowiedź na wyzwania współczesnej cywilizacji związane z powszechnym zjawiskiem starzenia się społeczeństw, wzrastającą liczbą osób niepełnosprawnych (spowodowaną np. wypadkami komunikacyjnymi) oraz ze wzrostem zainteresowania działaniami prozdrowotnymi i dbałością o własne zdrowie. Zjawiska te już powodują zauważalne zwiększenie zapotrzebowania na zaawansowane usługi medyczne, których istotnym czynnikiem jest zaangażowanie narzędzi i metod (tele)informatycznych, i – jak wynika z długoterminowych prognoz oraz z analiz rynku usług medycznych w krajach wysokorozwiniętych – trend ten będzie się coraz bardziej nasilał.

Dowiedz się więcej

settings_ethernet

TIP

Projektowanie Systemów Teleinformatycznych

Absolwent specjalności Projektowanie sieci teleinformatycznych (TIP) jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie optymalizacji, projektowania i konstruowania systemów teleinformatycznych z uwzględnieniem aspektów transmisyjnych, skutecznego wykorzystania zasobów, zagwarantowania jakości świadczonych usług i ich bezpieczeństwa. Posiada szeroki zasób wiedzy i umiejętności związanych ze stosowaniem technik sieciowych, tworzeniem i obsługą baz danych, wykorzystaniem coraz powszechniej stosowanych rozwiązań bezprzewodowych oraz metod skutecznego zarządzania procesem projektowania.

Dowiedz się więcej

W zakresie oferty programowej Katedry dla studentów na szczególną uwagę zasługują zajęcia praktyczne

Contact Person Z wykorzystaniem posiadanego i rozwijanego systemu Power firmy IBM (tzw. i-series).
Contact Person Z użyciem sprzętu sieciowego firmy CISCO, umożliwiające uzyskanie stosownych certyfikatów
Contact Person W ramach współpracy z Microsoft w zakresie projektowania systemów bazodanowych i hurtowni danych.
W których studenci mogą uzyskać certyfikat EMC ProvenProfessional – Information Storage Associate
Wykłady i zajęcia projektowe z problematyki Projekt Management