Przydatne dokumenty

Poniżej prezentujemy przydatne dokumenty i formularze, związane między innymi z wyjazdami zagranicznymi, a także egzaminami inżynierskimi i magisterskimi.

 • folderDruki
  • Karta tematu pracy dyplomowej dla dziennych i zaocznych studiów magisterskichget_app
  • Karta tematu pracy dyplomowej dla zaocznych studiów inżynierskichget_app
  • Ocena pracy dyplomowej – UWAGA: Kartę należy drukować dwustronnie!get_app
  • Ocena projektu inżynierskiegoget_app
  • Ocena pracy dyplomowej inżynierskiejget_app
  • Wniosek o realizację zakupu gotówkowegoget_app
 • folderSprawy osobowe
  • Oświadczenie dotyczące identyfikatora podatkowego NIPget_app
  • Oświadczenie dot. korzystania z uprawnień wynikających ze sprawowania opieki nad dzieckiemget_app
  • Oświadczenie dotyczące pracy w godz. nadliczbowych dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiemget_app
 • folderWyjazdy zagraniczne
  • Formularz związany z opłatą konferencyjną (wypełniony do p. Mazur)get_app
  • Dokument dotyczący opłaty konferencyjnej (dyspozycję przelewu zagranicznego)get_app
  • Polecenie wyjazdu służbowegoget_app
  • Rozliczenie polecenia zagranicznego wyjazdu służbowegoget_app
  • Sprawozdanie z wyjazdu – karta rejestracyjna zagranicznego wyjazdu służbowegoget_app
  • Wniosek o rezerwację i zakup biletu/wizyget_app
  • Procedury postępowania przy zakupie biletów/wiz na zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników politechniki wrocławskiej i osób delegowanychget_app
  • Oświadczenie związane z podróżowaniem tanimi liniami lotniczymiget_app
 • folderInne
  • Umowa o używanie samochoduget_app
  • Rozliczenie użycia samochoduget_app
  • Ewidencja przebiegu pojazduget_app
  • Zwrot kosztów przejazduget_app
  • Procedury postępowania przy zakupie biletów/wiz na zagraniczne wyjazdy służboweget_app
  • Oświadczenie dotyczące podróżowania tanimi liniami lotniczymiget_app
  • Procedury W4K2 – umowy o dziełoget_app
  • Protokół Zdawczo-Odbiorczyget_app
  • Protokół rozeznania cenowegoget_app
  • Umowa o dzieło (NOWA od 1.07.2013)get_app
  • Protokół zdawczo-odbiorczy (NOWY od 1.07.2013)get_app
  • Rachunek do umowy zlecenia/o dzieło (NOWY od 1.07.2013)get_app
  • Załącznik nr 1 do rachunku do umowy zlecenia/o dzieło (NOWY od 1.07.2013)get_app
  • Umowa zlecenia (NOWA od 1.07.2013)get_app
  • Oświadczenie zleceniobiorcy (NOWE od 1.07.2013)get_app
  • Protokół potwierdzający wykonanie zleconych czynności (NOWY od 1.07.2013)get_app
  • Metryka Fakturyget_app
  • Wniosek o zawarcie umowy o dzieło z wykonawcą zewnętrznymget_app
 • folderOcena nauczycieli akademickich na Wydziale Elektroniki
  • Harmonogram oceny nauczycieli akademickich na Wydziale Elektronikiget_app
  • Pliki związane z oceną nauczycieli akademickichget_app
 • folderProcedura rejestracji raportów
 • folderInformacje dla doktorantów
  • W dziale tym znajdą Państwo przydatne informacje i formularze związane ze studiami doktoranckimi na Katedrze Systemów i Sieci Komputerowych. Po szczegółowe informacje zapraszamy na portal doktorantów Politechniki Wrocławskiej.
  • Portal doktorantów Politechniki Wrocławskiejget_app
  • Program studiów dla doktorantówget_app
 • folderWyjazd zagraniczny
  • 1. Przed wyjazdem należy uzyskać zgodę od swojego promotora na wyjazd oraz:
  • wypełnić druki (3 egz.):get_app
  • wypełnić druki (1 egz.):get_app
  • Formularz związany z opłatą konferencyjną (wypełniony do p. Mazur)get_app
  • wypełnić dokument dotyczący opłaty konferencyjnej (dyspozycję przelewu zagranicznego)get_app
  • wypełnić wniosek o rezerwację i zakup biletu/wizyget_app
  • wypełnić polecenie wyjazdu służbowegoget_app
  • Na wszystkich dokumentach winna figurować parafka promotora.warning
  • 2. Do polecenia wyjazdu załączamy:
  • — informację o planowanej konferencji, która powinna zawierać nazwę konferencji, termin i wysokość opłaty konferencyjnej (nazwę właściciela konta bankowego, adres banku, numer konta)
  • — potwierdzenie o przyjęciu na konferencję ( trzy dni przed planowanym wyjazdem należy pobrać diety wyjazdowe w pokoju 166, bud. A1 oraz ubezpieczenie u Pani Gabrieli Woś w pokoju 014, bud.C-3)
  • Same opłaty konferencyjne wymagają również wypełnienia wniosku oraz umowy, 14 dni przed planowanym terminem konferencji.warning
  • 3. Po powrocie należy
  • wypełnić załącznik nr 4 do ZW 49/2007get_app
  • — rozliczyć koszty konferencji w bud. A1, pok.166 u Pani Ewy Jarząbek lub Pani Marzeny Baranowskiej
  • wypełnić kartę rejestracji zagranicznego wyjazdu służbowegoget_app
  • — Następnie załączniki należy złożyć u Pani Gabrieli Woś
  • 4. Do rozliczenia wyjazdu niezbędne są
  • — faktura za wniesioną opłatę konferencyjną
  • — faktura za koszty noclegowe wystawiona na PWr, z zaznaczeniem nazwiska uczestnika konferencji.
  • Proszę zwrócić uwagę aby faktura z konferencji zgadzała się z kwotą przedpłaty za uczestnictwo w konferencji.warning
  • INNE PRZYDATNE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z WYJAZDAMI ZAGRANICZNYMI
  • Umowa o używanie samochoduget_app
  • Rozliczenie użycia samochoduget_app
  • Ewidencja przebiegu pojazduget_app
  • Zwrot kosztów przejazduget_app
  • Procedury postępowania przy zakupie biletów/wiz na zagraniczne wyjazdy służboweget_app
  • Oświadczenie dotyczące podróżowania tanimi liniami lotniczymiget_app
 • folderEgzamin inżynierski
  • W związku z wprowadzeniem indeksu elektronicznego proszę po zaliczeniu wszystkich kursów i zaakceptowaniu ocen w edukacji o wydrukowanie Oświadczenia o zrealizowaniu kursów i złożenie go dziekanacie. Zweryfikowane oświadczenie należy złożyć z całością wskazanej dokumentacji w sekretariacie KSSK.
  • Przed egzaminem
  • Dyplomanciget_app
  • raport1str_templateget_app
  • Egzamin
  • Składy Komisji Egzaminów Inżynierskichget_app
  • Listy pytań egzaminacyjnychget_app
 • folderEgzamin dyplomowy
  • W związku z wprowadzeniem indeksu elektronicznego proszę po zaliczeniu wszystkich kursów i zaakceptowaniu ocen w edukacji o wydrukowanie „Oświadczenia o zrealizowaniu kursów” i złożenie go dziekanacie. Zweryfikowane oświadczenie należy złożyć z całością wskazanej dokumentacji w sekretariacie KSSK.
  • Przed egzaminem
  • Dyplomanciget_app
  • Egzamin
  • Składy Komisji Egzaminów Inżynierskichget_app
  • Listy pytań egzaminacyjnychget_app
  • Przebieg Egzaminu Dyplomowegoget_app
  • Po egzaminie
  • Dyplomget_app
 • folderWyjazdy zagraniczne
  • Umowa o skierowanie osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowychget_app
  • Warunki i tryb kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Wrocławskiej w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowychget_app
  • Zezwolenie na wyjazd na studiaget_app